ingilizce cümleler     800) {echo ' ';} ?>         

Just Cümleleri


just cümleleri"just" da İngilizcede sık kullanılan bir zarf olup "yalnızca", "sadece", "henüz", "tam manasıyla" gibi anlamlara gelmektedir. Duruma göre cümle içerisinde kullanımı ile anlam pekişmektedir.

Aşağıda just cümleleri ile ilgili konuyu pekiştirebileceğiniz örnekler mevcuttur:

Please wait, just a moment! --> Lütfen, bir dakika bekleyin!

The patient should do just what the doctor ordered. --> Hasta, doktor ne talimat veriyorsa olduğu gibi yerine getirmeli.

The play has only just started. --> Oyun henüz başladı.

She is just the same as any other housewife else. --> O, diğer ev kadınlarıyla tıpatıp aynı.
Can't you just say hello like a normal person? --> Sen de normal bir insan gibi sadece, merhaba, diyemez misin?

Ali did it just to prove that point. --> Ali bunu sadece şu noktayı kanıtlamak için yaptı.

She has just turned 20. --> O, henüz yirmiyi bitirdi (yirmi oldu).

He would have to come just at that moment. --> Onun tam o anda gelmesi gerekir.

Tonight I just wanted to be with my girl friend. But she preferred going out with a group of women. --> Bu gece yalnızca kız arkadaşımla birlikte olmak istedim. Fakat o bir grup kadınla birlikte çıkmayı tercih etti.

I was just about to leave. --> Ben tam ayrılmak üzereydim.

That's just what I was going to say. --> Bu, tam da benim söylryrcrğim şey.

Thr twins look just like each other. --> İkizler tam manasıyla birbirlerine benziyorlar
I am invited you to diner. Come just as you are. --> Seni akşam yemeğine davet ettim. Olduğun gibi gel!

You are so beautiful just as I expected. --> Sen beklediğim kadar güzelsin.

Your ideas are interesting. But you are reacting just as I thought. --> Fikirlerin ilginç. Fakat tam düşündüğüm gibi tepki veriyorsun!

The birds are singing on the trees. just listen! --> Kuşlar ağaçlarda şakıyor. Yalnızca dinle!

If you want to have a pleasure in watching film; don't eat pop-corn, just watch the film. --> Eğer film izlemekten keyif almak istiyorsan; patlamış mısır yeme, sadece filmi izle.

Just Married! --> Yeni Evli!

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

Was Were Cümleleri


Mesaj Cümleleri


İsim Cümleleri


Has Cümleleri


Recently Cümleleri


Fransızca Cümleleri


Will Cümleleri


Türkçe Cümleleri


8 Sınıf Cümleleri


Amaç Cümleleri


Şimdiki Zaman Cümleleri


By Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.