• About Cümleleri
 • Almanca Cümleleri
 • Already Cümleleri
 • Although Cümleleri
 • Amaç Sonuç Cümleleri
 • And Cümleleri
 • Any Cümleleri
 • As Cümleleri
 • Ask Cümleleri
 • Ayrılık Cümleleri
 • Because Cümleleri
 • Before Cümleleri
 • Benzetme Cümleleri
 • Can Cümleleri
 • Can Soru Cümleleri
 • Çeviri Cümleleri
 • Chat Cümleleri
 • Comparative Cümleleri
 • Comparatives Cümleleri
 • Could Cümleleri
 • Dilek Cümleleri
 • Does Cümleleri
 • Dostluk Cümleleri
 • Emir Cümleleri
 • En Güzel Aşk Cümleleri
 • Enough Cümleleri
 • Ever Cümleleri
 • Fiil Cümleleri
 • For Cümleleri
 • Fransızca Cümleleri
 • Geçmiş Zaman Cümleleri
 • Gelecek Zaman Cümleleri
 • Going To Cümleleri
 • Güzel Aşk Cümleleri
 • Haber Cümleleri
 • Have To Cümleleri
 • How Many Cümleleri
 • İf Cümleleri
 • İltifat Cümleleri
 • İn Case Cümleleri
 • İngilizce Cümleleri
 • İn Spite Of Cümleleri
 • İsim Cümleleri
 • İstek Cümleleri
 • just Cümleleri
 • Kalıp Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Kelime Cümleleri
 • Kısa Aşk Cümleleri
 • Konuşma Cümleleri
 • Koşul Cümleleri
 • Like Cümleleri
 • Many Cümleleri
 • Mesaj Cümleleri
 • More Cümleleri
 • Msn Cümleleri
 • Much Cümleleri
 • Must Cümleleri
 • Neden Sonuç Cümleleri
 • Neither Cümleleri
 • Never Cümleleri
 • Olumlu Soru Cümleleri
 • Olumsuz Emir Cümleleri
 • Olumsuz Soru Cümleleri
 • Öneri Cümleleri
 • Örnek Soru Cümleleri
 • Özlem Cümleleri
 • Passive Cümle
 • Past Cümleleri
 • Past Tense Cümleleri
 • Past Tense Soru Cümleleri
 • Perfect Cümleleri
 • Perfect Tense Cümleleri
 • Prefer Cümleleri
 • Present Perfect Tense
 • Present Tense Cümleleri
 • Problem Cümleleri
 • Rap Cümleleri
 • Reklam Cümleleri
 • Relative Clause Cümleleri
 • Rica Cümleleri
 • Şart Cümleleri
 • Sebep Sonuç Cümleleri
 • Select Cümleleri
 • Sevgi Cümleleri
 • Shall Cümleleri
 • Should Cümleleri
 • Should Soru Cümleleri
 • Sıfat Cümleleri
 • Şiir Cümleleri
 • Şimdiki Zaman Cümleleri
 • Simple Past Cümleleri
 • Since Cümleleri
 • Since For Cümleleri
 • So Cümleleri
 • Soru Cümleleri
 • So That Cümleleri
 • Sözlük Cümleleri
 • Such Cümleleri
 • Such That Cümleleri
 • Superlative Cümleleri
 • Superlatives Cümleleri
 • Tanışma Cümleleri
 • Tavsiye Cümleleri
 • Tercüme Cümleleri
 • The Same As Cümleleri
 • There Are Cümleleri
 • Too Cümleleri
 • Türkçe Cümleleri
 • Ünlem Cümleleri
 • Used To Cümleleri
 • Want Cümleleri
 • Was Cümleleri
 • Were Cümleleri
 • When Cümleleri
 • When Soru Cümleleri
 • When While Cümleleri
 • Which Cümleleri
 • While Cümleleri
 • Who Cümleleri
 • Why Cümleleri
 • Will Cümleleri
 • Yet Cümleleri
 • Zaman Cümleleri
 • Zamir Cümleleri
 • Zarf Cümleleri
 • just cümleleri

  "just" da İngilizcede sık kullanılan bir zarf olup "yalnızca", "sadece", "henüz", "tam manasıyla" gibi anlamlara gelmektedir. Duruma göre cümle içerisinde kullanımı ile anlam pekişmektedir.

  Aşağıda just cümleleri ile ilgili konuyu pekiştirebileceğiniz örnekler mevcuttur:

  Please wait, just a moment! --> Lütfen, bir dakika bekleyin!

  The patient should do just what the doctor ordered. --> Hasta, doktor ne talimat veriyorsa olduğu gibi yerine getirmeli.

  The play has only just started. --> Oyun henüz başladı.

  She is just the same as any other housewife else. --> O, diğer ev kadınlarıyla tıpatıp aynı.

  Can't you just say hello like a normal person? --> Sen de normal bir insan gibi sadece, merhaba, diyemez misin?

  Ali did it just to prove that point. --> Ali bunu sadece şu noktayı kanıtlamak için yaptı.

  She has just turned 20. --> O, henüz yirmiyi bitirdi (yirmi oldu).

  He would have to come just at that moment. --> Onun tam o anda gelmesi gerekir.

  Tonight I just wanted to be with my girl friend. But she preferred going out with a group of women. --> Bu gece yalnızca kız arkadaşımla birlikte olmak istedim. Fakat o bir grup kadınla birlikte çıkmayı tercih etti.

  I was just about to leave. --> Ben tam ayrılmak üzereydim.

  That's just what I was going to say. --> Bu, tam da benim söylryrcrğim şey.

  Thr twins look just like each other. --> İkizler tam manasıyla birbirlerine benziyorlar

  I am invited you to diner. Come just as you are. --> Seni akşam yemeğine davet ettim. Olduğun gibi gel!

  You are so beautiful just as I expected. --> Sen beklediğim kadar güzelsin.

  Your ideas are interesting. But you are reacting just as I thought. --> Fikirlerin ilginç. Fakat tam düşündüğüm gibi tepki veriyorsun!

  The birds are singing on the trees. just listen! --> Kuşlar ağaçlarda şakıyor. Yalnızca dinle!

  If you want to have a pleasure in watching film; don't eat pop-corn, just watch the film. --> Eğer film izlemekten keyif almak istiyorsan; patlamış mısır yeme, sadece filmi izle.

  Just Married! --> Yeni Evli!

   
  İngilizce Eğitimi Ankara